Amaç Hedef

 

AMAÇ:

 Müdürlüğümüzün tüm  iş ve işlemlerini yürülükteki kanun ve yönetmelik ile diğer ikincil mevzuat hükümlerine uygun şekilde,  süre ve maliyet yönünden optimum yönetimini sürdürülebilir kılmaktır.


HEDEF:

 Üniversitemizin birim bünyesindeki hizmetlerini  sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yürüterek en iyi hizmeti sunmak, sorunlar karşısında gerekli plan ve koordinasyonu oluşturmak, uygun zaman dilimleri içinde kalite ve verimlilik hedeflerini gözden geçirerek gerekli tedbirleri almaktır.